مردی از جنس خدا

                                                                    هوالعلی   عمریست که دل در خم گیسوی تو داریم                                         پیوسته نظر بر رخ نیکوی تو داریم  ما خیل فقیران و خرابات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید
مهر 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
3 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
4 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
3 پست